Vianode AS søker om å etablere et nytt industrianlegg for produksjon av anodegrafitt på Herøya i Porsgrunn

Innhold

Vianode AS søker om å etablere et nytt industrianlegg for produksjon av anodegrafitt til batterier på Herøya i Porsgrunn. Anodegrafitt er et aktivt materiale i anoden i litium-ionbatterier og er av kritisk betydning for ytelsen til battericellen.

Tiltaket krever tillatelse etter forurensingsloven og konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. Vianode AS har derfor utarbeidet en søknad om tillatelse etter forurensningsloven og en konsekvensutredning. Bedriften søker om tillatelse til produksjon av inntil 60 000 tonn anodegrafitt årlig, samt utslipp til luft, utslipp av kjølevann til Frierfjorden og støy.

Les mer om høringen, vedlegg og høringsinnspill her.

Til toppen