Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2023 - 2035

Innhold

Du kan gi innspill til planarbeidet.

Samfunnsplanen Film

Nå rulleres kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for samfunns-, tjeneste- og arealutvikling i kommunen. Ny kommuneplan skal være et overordnet politisk og administrativt styringsverktøy. Planen skal også gi et helhetlig og solid fundament for den langsiktige og bærekraftige samfunnsutviklingen av Porsgrunnssamfunnet.

Vårt ønske med rullering av ny kommuneplan, er å skape noe sammen med innbyggerne i kommunen. Derfor ønsker vi å høre fra deg. Vi kommer også til å ha møter og dialog med innbyggere, ulike lag, organisasjoner og foreninger. Les mer om hva kommuneplanens samfunnsdel er her.

Har du innspill?

Send eventuelle synspunkter på e-post til kommuneplan@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.
Frist for å sende inn innspill er 26. februar 2023.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne virksomhetsleder for byutvikling, Ebba Friis Eriksen på e-post: ebba.friis.eriksen@porsgrunn.kommune.no

Til toppen