Reguleringsplanendring for Aaltvet Bru, planID 254, er nå godkjent

Innhold

26.01.2021, i sak 4/21, vedtok Utvalg for miljø og byutvikling endring av reguleringsplan for Aaltvet Bru, planID 254.

Aaltvet Bru

Planen med vedlegg

  1. Vedtatt plankart
  2. Vedtatte planbestemmelser
  3. Geoteknisk notat
  4. Sol/skyggeforhold for ny lekeplass
  5. Stigningsforhold for sti til ny lekeplass
  6. Kotekart for foreslått nytt terreng
  7. Saksframlegg/vedtak i UMB-sak 4/21

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanendringen  nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag  for å søke om nye byggetiltak i området.

Hensikten med planendringen er å gi lekeplass f_BLK3 en mer sentral beliggenhet i planområdet, og å legge til rette for større fleksibilitet ved bygningsplassering og avkjørsler ved utbygging av boligarealene i sør langs Leirkup.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 19.03.2021.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne saksbehandler John Lium, john.lium@porsgrunn.kommune.no eller via tlf  35 54 70 00.

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen