Reguleringsplan for Smedgata 33, planID 161, er nå godkjent

Innhold

Den 16.03.2023, i sak 11/23, vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for Smedgata 33, planID 161.

Smedgata 33

Formålet med planen er å legge til rette for fortetting av eiendommen, med tre nye boenheter i form av kjedehus med carport og terrasser over carport. Det tilrettelegges for at eksisterende bolig skal beholdes, men forutsettes at eksisterende garasje skal rives.

Planområdet ligger i et etablert boligområde på Vestsiden i Porsgrunn kommune.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen.

Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no

eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Frist: 21.04.2023

Saksdokumenter

 1. Protokoll vedtak Bystyret sak 11/23
 2. Protokoll vedtak UMB sak 4/23
 3. Saksfremstilling sluttbehandling

Vedtatte dokumenter

 1. Plankart
 2. Planbestemmelser
 3. Planbeskrivelse

Dokumenter som fulgte som vedlegg i saken (til sluttbehandling)

 1. Forslag til plankart, revidert etter offentlig ettersyn, datert 27.01.2023
 2. Forslag til planbestemmelser, revidert etter offentlig ettersyn, datert 27.01.2023
 3. Forslag til planbeskrivelse, revidert etter offentlig ettersyn, datert 16.01.2023
 4. Mottatte høringsuttalelser samlet
 5. Oppsummering av hovedinnhold av høringsuttalelser med rådmannens kommentarer
 6. Oppsummering av endringer etter høring
 7. Protokoll og saksframlegg 1.gangsbehandling
 8. Forslag til plankart til 1.gangsbehandling, datert 29.08.2022
 9. Forslag til planbestemmelser til 1.gangsbehandling, datert 07.09.2022
 10. Forslag til planbeskrivelse til 1.gangsbehandling, datert 13.09.2022
 11. Forslag til illustrasjonsplan til 1.gangsbehandling, datert 26.08.2022
 12. ROS-analyse til 1.gangsbehandling, datert 29.08.2022
 13. Solstudie til 1.gangsbehandling, datert 12.09.2022
 14. Notat fremmede arter og tiltak i Smedgata 33 til 1.gangsbehandling, datert 10.05.2022
 15. Notat områdestabilitet til 1.gangsbehandling, datert 08.09.2022
 16. Referat fra oppstartsmøte, datert 13.10.2021
 17. Møtereferat – nabomøte, datert 10.03.2022

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Maja Mercina Abburu – maja.mercina.abburu@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen