Reguleringsplan for Porsgrunn sentrum sør (planID 383) er vedtatt endret etter enklere prosess

Innhold

Reguleringsendring etter enklere prosess for «Reguleringsplan for Porsgrunn sentrum sør» planID 383, er vedtatt i Utvalg for miljø og byutvikling 31. mars 2020, sak 18/20.

Om endringen

Planområdet ligger ved Franklintorget og hensikten med endringen av planen er å forskyve adkomsten fra Porsgrunnsbrua (Fv. 356) til Down Town noe lenger nord. For at den planlagte, nye løsningen på Franklintorget og tilgrensende vegsystem skal fungere godt og være trafikksikker, er det hensiktsmessig å forskyve nevnte adkomst utenfor selve torgområdet.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig endret og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 17. mai 2020.

Har du spørsmål?

Kontakt Elise Brændaas på epost elise.braendaas@porsgrunn.kommune.no

Vedlegg

  1. Saksframlegg UMB 31.03.2020
  2. Saksprotokoll vedtak i UMB sak 18/20 31.03.2020
  3. Plankart planID 383, over området som omfattes av endringen 03.03.2020
  4. Plankart planID 383, vedtatt 03.09.2015
  5. Bestemmelser planID 383 03.03.2020
  6. Forenklet planbeskrivelse av endringen 03.02.2020
Til toppen