Reguleringsplan for Midtbyen er vedtatt endret etter enklere prosess

Innhold

Reguleringsendring etter enklere prosess for «Reguleringsplan for Midtbyen» planID 358, er godkjent i Utvalg for miljø og byutvikling 19.6.2023.

Om endringen

Hensikten med planendringen er å legge til rette for utvikling av Midtbyen. Kommunen erfarer at det er enkelte bestemmelser i gjeldende reguleringsplan som vanskeliggjør utvikling i denne delen av sentrum. Det er særlig kravet om bebyggelsesplan for mange felt som er til hinder for dette. Det er også andre utdaterte bestemmelser det er behov for å oppdatere eller fjerne, blant annet koblingen til idékonkurransen «Water City».

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig endret og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 25.08.2023.

Har du spørsmål?

Kontakt Hans Magnus K. Kristensen på epost hans.magnus.kasi.kristensen@porsgrunn.kommune.no 

Til toppen