Reguleringsplan for E18 Fornminnepark er nå godkjent

Innhold

22

Den 10. juni, i sak 32/21 vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for E18 Fornminnepark.

Du finner også planen på Servicesenteret på Storgata 153.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området. Planområdet ligger ved Herregårdbekken og omfatter areal på begge sider av bekken.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av en kulturminnepark ved Herregårdsbekken sør for planlagt E18 trasé og legge om Nystrandvegen for å unngå å berøre kulturminner. Planen oppfyller vilkårene i vedtaket til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), datert 24.4.2020.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 9. august. 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Fridrik Bergsteinsson – fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedlegg

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Til toppen