Reguleringsplan for del av Lajordet på Bjønnes er nå godkjent

Innhold

Den 10.01.2022 i sak 92/22 ble reguleringsplan for del av Lajordet på Bjønnes (PlanID 1015) vedtatt administrativt etter delegert myndighet.

Lajordet

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Planområdet ligger i bakkant av eksisterende hytteområdet på Lajorde ytterst på Bjønneshalvøya i en sørøstvendt helling mot Ormefjorden

Bakgrunnen for anmodningen er at reguleringsbestemmelsene ikke lenger er i tråd med bestemmelsene i gjeldende kommuneplan. Dette gjelder arealbruk, grad av utnytting, byggehøyder, utforming av bebyggelsen. En oppdatering av bestemmelsene vil gi større fleksibilitet i videre prosjektering..

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 11.02.2022. 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Heidi M Østby på heidi.ostby@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Planen med vedlegg

  1. PLANID1015_Plankart
  2. PLANID1015_Bestemmelser
  3. PLANID1015_Forenklet planbeskrivelse
  4. Søknad om planendring
  5. Innkomne merknader
  6. Opprinnelig plankart
  7. Opprinnelige bestemmelser
  8. Planbeskrivelse
  9. Administrativt vedtak
Til toppen