Oppheving av reguleringsplan for Skavråkåsen – Gravaområdet, er nå godkjent

Innhold

11.03.2021, i sak 13/21, vedtok Bystyret å oppheve reguleringsplan for Skavråkåsen - Gravaområdet.

1

Planen med vedlegg

  1. Planbestemmelser som oppheves
  2. Plankart som oppheves (nummer 1)
  3. Plankart som oppheves (nummer 2)
  4. Plankart som oppheves (nummer 3)
  5. Plankart som oppheves (nummer 4)
  6. Sluttbehandling (saksprotokoll med vedtak) fra Bystyret
  7. Saksframlegg for sluttbehandlingen

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen ikke lenger er rettskraftig og at kommuneplanens arealdel brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Reguleringsplan for Skavråkåsen – Gravaområdet er fra 1982 og omfatter et større område på Heistad. Siden vedtak er planen delvis erstattet av nyere og mer detaljerte planer.

Reguleringsplan er i stor grad er ferdig utbygd, og utnyttelsesgraden oppleves lav og lite tilpasset dagens boligutvikling.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 23. April 2021. 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Marte Lifjeld på epost: marte.lifjeld@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen