Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan for Roligheten næringsområde på Herøya i Porsgrunn

Innhold

SWECO starter på vegne av Stabil Eiendom A/S opp privat arbeid med reguleringsplan for Roligheten næringsområde.

Roligheten Næringsområde 3

Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til 14.10.2019.

Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Viktige dokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte

Beskrivelse av planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for næringsbebyggelse. Det planlegges lagt til rette for ny bebyggelse for verksted, kontor og lager. Planområdet utgjør 10,7. daa. Eksisterende bygg på eiendommen gnr./bnr. 200/1991 beholdes, mens tilgrensende bygg mot nord (eiendom 200/3956) fjernes og erstattes med ny bebyggelse. Et nytt næringsbygg på eiendommen 200/1992 ønskes etablert.

Planarbeidet er i tråd med overordnet plan og vurderes derfor ikke til å være konsekvensutredningspliktig.

Det blir også varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i samsvar med PBL § 17-4.

Har du kommentarer?

Disse sendes til:

Sweco Norge AS v/ Siv Wiersdalen, Storgaten 136, 3901 Porsgrunn.

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen