Nå settes det i gang planarbeid for reguleringsplan for Fornminnepark og omlegging av Nystrandvegen, E18 Lanner – Kjørholt, planID 652

Innhold

Nye Veier starter opp arbeid med reguleringsplan for Fornminnepark og omlegging av Nystrandvegen, E18 Lanner–Kjørholt, planID 652, med tilhørende utbyggingsavtale.

Varslet Planområdet Forminnepark 20200629 Brev

Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 20. september 2020. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens §§ 12‑1 og 12-8.

Viktige dokumenter

  1. Varslingsbrev
  2. Referat fra oppstartsmøte

Beskrivelse av planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for å etablere fornminnepark ved Herregårdsbekken sør for planlagt E18 trasé. Fornminneparken skal synliggjøre og videreformidle kunnskap om kulturminner i området. Det planlegges samtidig å legge om Nystrandvegen for å unngå og berøre kulturminner øst for vegen.

For mer informasjon

For mer informasjon om prosjektet, se Nye Veier sine nettsider: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-langangen-rugtvedt/, eller medvirkningsportalen: https://e18langangen-rugtvedt.squarespace.com/

Nye Veier vil arrangere åpent informasjonsmøte, som avholdes på Eidanger IL Klubbhus, Tveitanvegen 16, Porsgrunn, onsdag 2. september kl. 18:00-20:00. Møtet vil foregå i henhold til gjeldende smittevernregler. Det er derfor et begrenset antall plasser, og møteform kan endres ved eventuelle endringer av gjeldende smittevernregler. Det vil være mulig å se opptak av møtet i etterkant, se medvirkningsportal for mer informasjon.

Har du kommentarer?

Det er etablert en egen medvirkningsportal for prosjektet, der man kan komme med innspill og få informasjon om prosjektet.

Det er også mulig å sende innspill via mail til E18LangangenRugtvedt@multiconsult.no , eller via brev til: Multiconsult Norge AS v/Heidi Høiseth, postboks 1421, 1602 Fredrikstad.

Vennligst merk henvendelsen med «Fornminnepark og omlegging av Nystrandvegen».

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Kontaktinformasjon

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Heidi Høiseth på e-post: heidi.hoiseth@multiconsult.no

Til toppen