Mindre endring av reguleringsplan for Brattåsområdet felt VII (plan 735) og tomteplan område F (Siriusvegen) er vedtatt!

Innhold

Den 20.08.2019 i sak 59/19 vedtok Utvalg for miljø og byutvikling (UMB) forslag til mindre endring av reguleringsplan for del av Brattåsområdet felt VII (plan 735) og tomteplan for område F (Siriusvegen).

Brattås Høring Rett

Planområdet ligger på Brattås og hensikten med ny/endret tomtedelingsplan er å legge til rette for ytterligere 5 nye eneboliger i rekke på den vestre delen av byggeområde F.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig endret og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Saksdokumenter

Tomtedelingsplan rettet i hht. vedtak sak 59/19
Reguleringsbestemmelser rettet i hht. vedtak sak 59/19
Beskrivelse tomtedelingsplan område F Siriusvegen, rettet i hht Vedtak UMB sak 59_19
Saksframlegg UMB 20.08.19, sak 59/19
Protokoll UMB 20.08.19, sak 59/19

Vedlegg til UMB sak 59/19:

  1. Forslag til ny tomtedelingsplan område F
  2. Beskrivelse av ny tomtedelingsplan område F
  3. Søknad ny tomtedelingsplan
  4. Volumstudie ny tomtedelingsplan
  5. Mottatte høringsuttalelser samlet
  6. Gjeldende reguleringsbestemmelser plan 735
  7. Gjeldende plankart 735
  8. Eksisterende tomtedelingsplan område F

Klagerett

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9.

Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen.

Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no , eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 03.10.2019.

Har du spørsmål?

Ta kontakt Heidi Lange på heidi.lange@porsgrunn.kommune.no eller 35 54 74 23.
Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen