Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv ble fastsatt i formannskapet i sak 73/20 datert 26.11.2020

Innhold

Målet med planarbeidet er å oppdatere kunnskapen om dagens situasjon innenfor Porsgrunn kommune, og bruke endelig vedtatt kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv som grunnlag for videre arealplanlegging.

I planprogrammet er det gjort rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, og behovet for utredninger.

Se planprogrammet her

Har du spørsmål?

Kontakt saksbehandler Marte lifjeld på mail: marte.lifjeld@porsgrunn.kommune.no

Til toppen