Hva mener du om forslaget til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035?

Innhold

Den 2. juni 2022, i sak 42/22 bestemte Formannskapet at forslag til planprogram for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Planprogram

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om forslaget til planprogrammet fram til fristen den 19. august 2022. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningsloven § 11-14.

Beskrivelse av planarbeidet

Hovedmålet er å revidere kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2023-2035. Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for samfunns-, tjeneste- og arealutvikling i kommunen. Når revisjonen er gjennomført skal Porsgrunn kommune ha en kommuneplan som fungerer som et overordnet politisk og administrativt styringsverktøy, og som gir et helhetlig og solid fundament for den langsiktige og bærekraftige samfunnsutviklingen av Porsgrunnssamfunnet.

Utarbeidelse av planprogram er en lovpålagt oppgave, jf. plan- og bygningsloven § 11-13. I planprogrammet redegjøres det for formålet med planarbeidet og planprosessen.

Forslag Til Planprogram For Kommuneplanens Samfunnsdel 2023 2035

Du kan også se forslaget til planprogram i sin helhet på Servicesenteret i Storgata 153.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Kaja Eriksrød på e-post: kaja.eriksrod@porsgrunn.kommune.no

Til toppen