Høring - Lokal forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i Porsgrunn kommune

Innhold

Lokal forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i Porsgrunn kommune, sendes med dette ut på høring

Forlaget omhandler tilsyn i bygninger eller områder som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter.

Forslaget til lokal forskrift kan hentes på kommunens hjemmesider.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Porsgrunn Brann- og feiervesen v/ forebyggende avdeling.

Høring - Lokal forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i Porsgrunn kommune

Frist for å komme med merknader er 03.10.2020.

Merknader kan sendes til: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Merknadene merkes Høringsinnspill lokal forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i Porsgrunn kommune

 

Til toppen