Høring - Lokal forskrift om delvis forbud mot bruk av fyrverkeri i Porsgrunn kommune

Innhold

Lokal forskrift om delvis forbud mot bruk av fyrverkeri i Porsgrunn kommune, sendes med dette ut på høring

Forlaget berører områder med tett trehusbebyggelse i Brevik og Sylterøya.

Forslaget til lokal forskrift kan hentes på kommunens hjemmesider .

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Porsgrunn Brann- og feiervesen v/ forebyggende avdeling.

Høring - Lokal forskrift om delvis forbud mot bruk av fyrverkeri i Porsgrunn kommune

Frist for å komme med merknader er 03.10.2020.

Merknader kan sendes til: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Merknadene merkes Høringsinnspill lokal forskrift om fyrverkeri

Til toppen