Høring av forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

Innhold

Forslag til lokal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner er på høring. Frist for å komme med innspill er 25.02.2022.

Det foreslås en ordning der kommunene kan gi tillatelser til inntil 3 utleiere. Forslaget inneholder også generelle regler for bruken av offentlig grunn til utleie av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy. Forskriften skal bidra til å sikre fremkommelighet og trygge offentlige rom, effektiv forvaltning, klimavennlige løsninger og godt miljø. Forslaget er nærmere beskrevet i saksframlegget som er behandlet politisk i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner.

Lovhjemmel

Forslag til forskrift er hjemlet i Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn som trådte i kraft 18. juni 2021.

Høringsfrist

Frist for å komme med høringsinnspill er 25.02.2022. Innspill merkes med «Høringsinnspill forskrift sak 21/16096, og kan sendes på epost til: postmottak@skien.kommune.no

Videre framdrift

Etter at høringsperioden er ferdig, vil forskriften sluttbehandles i de enkelte kommune- og bystyrene.

Dokumenter i saken

1 Forslag til lokal forskrift

2 Saksframlegg

Til toppen