Fastsatt planprogram – Detaljreguleringsplan for Beha-kvartalet, planID 398

Innhold

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9 ble planprogram for detaljreguleringsplan for Beha-kvartalet fastsatt av Utvalg for miljø og byutvikling den 23.11.21 i sak 71/21.

De vedlagte dokumentene er også tilgjengelig på Servicesenteret i Storgata 153.

Vedtak om fastsetting av planprogram kan ikke påklages.

Vedlegg

  1. Vedtak og saksfremlegg
  2. Fastsatt planprogram – Beha-kvartalet
  3. Kart med justert planavgrensning

                             

Til toppen