Endring etter enklere prosess av «Reguleringsplan for Down Town/Porsgrunn Sentrum Sør»

Innhold

«Reguleringsplan for Down Town/Porsgrunn Sentrum Sør», vedtatt i Bystyret 03.09.2015 er foreslått endret. Endringen gjelder uteservering og oppføring av baldakin på kafe «elvebredden» i Skomværsgata 2.

Kort om endringen

Det er innvilget en midlertidig dispensasjon for uteservering og oppføring av baldakin på kafe «elvebredden» i Skomværsgata 2, se sak 19/03228 for mer informasjon.
Det foreslås med dette at den midlertidige tillatelsen for etablering gjøres permanent.

I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 12-14 gis det nå anledning til å komme med synspunkter på foreslåtte endringer. Fristen for dette er 22.05.2020.

Send dine synspunkter til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler Marte Lifjeld på epost marte.lifjeld@porsgrunn.kommune.no.

Vedlegg

  1. Brev om endringen til berørte, datert 29.04.2020
  2. Forslag til endret plankart, datert 15.03.2020
  3. Forslag til endrede bestemmelser, datert 15.03.2020
  4. Forenklet planbeskrivelse av endringen, datert 15.03.2020
  5. Gjeldende plankart planID 383, vedtatt 03.09.2015
Til toppen