Avklaring av offisiel skrivemåte for stedsnavnet Lanner/Lander i Porsgrunn

Innhold

I forbindelse med navnsetting av konstruksjoner langs nye E18, har Kartverket startet opp navnesak for å få avklart skrivemåten av stedsnavnet Lanner/Lander.

Begge skrivemåter er i bruk i offisielle register og pågående navnesak er tatt opp for å få avklart en riktig skrivemåte for offentlig bruk.

Porsgrunn kommune er bedt om å sende skrivemåten ut på lokal høring.

Grunneiere og aktuelle foreninger er tilsendt høringsbrev direkte.

Vi ber om at de som måtte ha synspunkter på hvordan det aktuelle stedsnavnet skal skrives gir oss en skriftlig tilbakemelding. Forsendelser merkes med saksnummer 19/12575.

Høringsfrist: Mandag 09.12.19.

Kontaktinformasjon

Porsgrunn kommune

Sekretæriatet for navnekomiteen

Postboks 128, 3901 Porsgrunn

postmottak@porsgrunn.kommune.no

Dokumenter

  1. Høringsbrev, datert Porsgrunn kommune 08.11.19
  2. Brev om navnesaken, datert Kartverket 31.08.19
Til toppen