SAMBA - SAMmen om BArna

Innhold

SAMBA (SAMmen om Barna)
c/o Sykehuset Telemark HF
Ulefossveien 55
3710 Skien

Selskapsinformasjon:
Interkommunalt samarbeid
Deltakerkommuner: Skien og Porsgrunn
Vertskommune:               Skien

Formål:
Samarbeidet skal gi tilbud til barn med store og omfattende funksjonshemminger, samt avlastning til omsorgspersoner.

Mål med deltakelse i samarbeidet:
Målet med kommunens deltakelse i samarbeidet er å sikre kostnadseffektivt og faglig kompetent tilbud til barn med store og omfattende funksjonshemminger, samt avlastning til omsorgspersoner.

Organisering:
Samarbeidsavtale

Til toppen