Eierskapsmeldingen redegjør for hvorfor og hva Porsgrunn kommune eier av selskap, foretak m.m., samt hvordan kommunen utøver sitt eierskap.

Til toppen