Miljørettet helsevern i Grenland

Innhold

MILJØRETTA HELSEVERN I GRENLAND

Ansvarlig virksomhet:
Legetjenester og miljøretta helsevern, Porsgrunn kommune, Rådhusgt. 7, 2. etg

Selskapsinformasjon:
Deltakerkommuner:      Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien.
Vertskommune:              Porsgrunn

Formål:
Fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold. Føre tilsyn og foreta godkjenninger.

Mål med deltakelse i samarbeidet:
Mål med kommunens  deltakelse i samarbeidet er  å sikre kostnadseffektive tjenester innen miljøretta helsevern i  Porsgrunn.

Organisering:
Samarbeidsavtale.

Finansiering:    
Driftsutgifter/inntekter fordeles prosentvis mellom de samarbeidende kommunene basert på folketallet i den enkelte kommune.

Styret: 
Rådmennene, eller den rådmannen utpeker, skal fungere som styre og ha jevnlige møter med miljørettet helsevern. Det utarbeides årlig virksomhetsplan og tilsynsplan som skal godkjennes av styret.

Til toppen