Kulturprisen

Innhold

1. Porsgrunn kommunes kulturpris kan  tildeles for:

  • kunstneriske prestasjoner.
  • framstående innsats i det frivillige organisasjonslivet.
  • ideskaping og/eller pådriverrolle for viktige tiltak innen kulturlivet.
  • stor bredde i aktiviteter innen det utvidede kulturbegrepet.

2. Prisen er en anerkjennelse for utført innsats, og/eller prestasjoner, men kan også tildeles med det formål å gi inspirasjon til videre innsats og utvikling.

3. Prisen kan tildeles kunstnere, institusjoner, lag/organisasjoner eller enkeltpersoner hjemmehørende i Porsgrunn kommune.

4. Kulturprisen er på kroner 25.000. I tillegg får prisvinneren diplom undertegnet av ordføreren.

5. Forslag på kandidater til kulturprisen skal være skriftlig begrunnet

6. Kulturpriskomiteen legger fram forslag til prisvinner for Kultur-og undervisningsutvalget for endelig vedtak. Kulturpriskomiteen er et fast utvalg på tre personer oppnevnt av Kultur-og undervisningsutvalget.

7. Foreslåtte kandidater offentliggjøres ikke, og prisvinneren kunngjøres ikke før ved utdelingen.

8. Dersom kulturprisen et år ikke deles ut, kan beløpet benyttes til andre kulturformål. 

Kontaktinformasjon

Frist for å fremme forslag på kandidater er 20. september. Sendes til Porsgrunn kommune, virksomhet for kultur, postboks 128, 3901 Porsgrunn eller e-post postmottak@porsgrunn.kommune.no.

For nærmere informasjon, Mette Sophie Weitemeyer, Mette.Sophie.Weitemeyer@porsgrunn.kommune.no, tlf: 917 39 051

Tidligere utdelte priser

2020: Lars Vik
2019: Thor Hansen
2018: Karjolen Pub og Kvindernes Læseforening (delt pris)
2017: Tommy Sørbø
2016: Grenland Jazzforum
2015: Fredrik Brattberg
2014: Porsgrunn og Omegn Turistforening
2013: John Fredrik Fosse
2012: Sagliocco Ensemble
2011: Lena Barth Aarstad
2010: Truls E. Norby
2009: Ronald Holmberg
2008: Eidanger Pike- og Guttekorps
2007: Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival (PIT)
2006: Rockeklubben i Porsgrunn (RIP)
2005: Johnny Sørensen
2004: Jan Erik Fillan
2003: Brevik revygruppe
2002: Korpelia Nærmiljøanlegg
2001: Richard Larsson
2000: Kafé K
1999: Åsmund Beier
1998: Anders Vangen
1997: Kjell Ivar Brynsrud
1996: Gunnar Rogne
1995: Brevik Historielag
1994: Porsgrunn Amatørteater
1993. Jan Erik Tangen/Roger Halvorsen
1992: Vestsiden musikkorps
1991. Dizzie Tunes
1990: Sjøfartsmuseet
1989: Kari Røhmen Langaas
1988: Gudleiv Gjestland/Hans Th. Landstad
1987: Anne Marie Ødegård
1986: Grenland friteater
1985: Reidar Helgesen
1984: Johs. L. Borchsenius
1983. Gudrun Torjussen
1982. Porsgrund Historielag
1981: Bjørg Vik
1980: Olav Jøntvedt
1979: Arne Vamrak
1978: Bjørg Leerstang og Johannes Haugersveen
1977: Hilmar Fredriksen og Ragnar Norby
1976: Rolf Albretsen og Olav Michaelsen
1975: Anne Lise Bostrup og Reidar Klingberg
1974: Oddlaug Winther Pedersen og Nils Bråtelia
1973: Ernst W Lund og Finn Skottner
1972: Rolf Langgangen og Spelmannslaget Vårlengt
1971: Victor Fyndall og Karl Zachariassen
1970: Gretchen Grimsgaard og Erling Dyring

(Porsgrunn kommunes kulturpris - vedtekter
Vedtatt av bystyret 20.09.01, sak 60/01.)

Til toppen