Tilskudd til vedlikehold av organisasjonseide anlegg

Innhold

Søkere kan være lag og foreninger som oppfyller betingelsene i de alminnelige bestemmelsene for tilskudd. Søknad sendes inn på eget søknadsskjema med oversikt over planlagte vedlikeholdsarbeider som inkluderer beskrivelse, finansiering og kostnadsoverslag for de ulike vedlikeholdsoppgavene.

Søknadsfrist er 30. april

Søknadsskjema med evt vedlegg skal sendes til

Porsgrunn kommune v/ Virksomhet for kultur og idrett, postboks 128, 3901 Porsgrunn eller e-post postmottak@porsgrunn.kommune.no

 Spørsmål om ordningen kan rettes til jorgen.olsvoll@porgrunn.kommune.no eller tlf 91 55 95 02.

Til toppen