Tilskudd til private idrettsanlegg og privatleie

Innhold

Idrettslag med egne idrettsanlegg eller som leier av andre kan søke om et særskilt driftstilskudd til disse. 

Dette gjelder imidlertid ikke når det leies i Porsgrunns kommunale idrettsanlegg og gymnastikksaler

Følgende dokumenterte opplysninger må framskaffes:

  1. Utgifter til drift av egne anlegg
  2. Utgifter til leie av andre anlegg (med unntak av Porsgrunns kommunale anlegg)
  3. Beskrivelse av dugnadsinnsats ved drift av egne anlegg
  4. Planlagte investeringsutgifter (gjelder mindre investeringer og investeringer i driftsutstyr etc)
  5. Inntekter på egne anlegg.

Dette må kunne dokumenteres enten i form av bilag eller ved revidert regnskap hvor de ulike opplysningene kommer klart fram. Det er spesielt viktig at kommunale avgifter blir synliggjort.

Utgifter/inntekter for både hovedforening og undergrupper tas med.

Søknadsfrist er 30. april hvert år.

Søknadsskjema

Søknad med evt vedlegg skal sendes til Porsgrunn kommune v/ Virksomhet for kultur og idrett, postboks 128, 3901 Porsgrunn eller e-post postmottak@porsgrunn.kommune.no  

Spørsmål om ordningen kan rettes til jorgen.olsvoll@porsgrunn.kommune.no eller på tlf: 91 55 95 02.

Til toppen