Lokal forskuttering av spillemidler og mva-kompensasjon/Spillemiddelfondet

Innhold

Porsgrunn kommune opprettet i 2011 et fond for forskuttering av spillemidler, med en total ramme på 10 millioner kroner. Hensikten med fondet er å forskuttere spillemiddeltilskudd til privateide idrettsanlegg i Porsgrunn, i påvente av at anlegget oppnår tilskudd fra den statlige spillemiddelordningen.

Fra 2018 er det gitt mulighet for å søke om inntil 100 % forskuttering av spillemidler. Fra samme år er det også mulighet for å søke om inntil 100 % forskuttering av mva-kompensasjonen til anleggsutvikling.

Den prosentvise forskutteringen vurderes i hvert enkelt tilfelle etter skjønnsmessig administratriv idrettsfaglig vurdering i fht anleggets innretning, formål, økonomiske omfang osv.

Søknader behandles fortløpende gjennom året. 
Det er ikke noe eget søknadsskjema for ordningen.

Les mer om retningslinjer og søknadsprosedyrer for "spillemiddelfondet". 

Til toppen