Kausjon til idrettslag ved anleggsutvikling

Innhold

Det kan søkes om kausjon/simpel garanti til lån for utvikling av idrettsanlegg.

Anlegget må tilfredsstille nødvendige krav for godkjenning i spillemiddelordningen, det skal fortrinnsvis være med i prioritert anleggsliste i "Hovedplan for idrettsanlegg" og som er politisk vedtatt i årlig prioritering av spillemidler, eierne/idrettslaget skal være hjemmehørende i Porsgrunn og anlegget skal bygges innenfor kommunegrensene.

Søknader behandles fortløpende gjennom året. 
Det er ikke et eget søknadsskjema for ordningen.

Les mer om retningslinjer her.
Informasjon om kommunal garanti.
Avtaletekst kausjon.

Kontaktperson for ordningen er: Jørgen Olsvoll
Tlf: 915 59 502

Til toppen