Søknadsskjema for arrangement

Innhold

Søknadsskjemaene for arrangement finner du HER.

Velg enten Skjema B - mellomstort arrangement, eller Skjema C - stort arrangement.

Ønsker du å søke kommunen om torg-/salgsplass, så gjør du det her.

Skjenkebevilling

Dersom arrangør også skal søke skjenkebevilling, benyttes elektronisk skjema, som du finner her.

Sikkerhetsplan

Ved festivaler og større arrangementer skal det utarbeides en sikkerhetsplan, planen skal godkjennes av politiet før tillatelse til arrangement gis. Dersom det skal søkes om skjenkebevilling leveres sikkerhetsplanen også sammen med søknaden til bevillingsmyndigheten (dvs kommunen).

Sikkerhetsplan for arrangementer i Porsgrunn kommune.

Brannvesen og arrangementer

Du må alltid melde fra til brannnvesenet om ditt arrangement, via https://kommune24-7.no/0805.   Velg deretter skjema: Store arrangement - melding til brannvesenet. Se også Veileder for sikkerhet ved store arrangementer. Meldingen må være mottatt av brannvesenet minst 8 uker før arrangementet skal gjennomføres. Dersom arrangementet medfører behov for materiell- eller personellmessige ressurser fra brannvesenet, må arrangøren være forberedt på å betale for dette.

Se følgende utdrag fra Brann- og eksplosjonsvernloven § 7, Tiltak ved store arrangementer om dette:

Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer.

Ved melding om arrangementer kan kommunen kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør.

Regler

Det er arrangør sitt ansvar å undersøke hvilke regler som gjelder i fht meldeplikt/søknadsplikt til politiet for det aktuelle arrangementet. Nyttig info rundt dette fra politiet finner du her: www.politiet.no/tjenester/arrangementer/

Det er videre arrangør sitt ansvar å sette seg inn i hvilke regler som gjelder, dersom det er snakk om matsalg på arrangementet. Nyttig info fra Mattilsynet finner du her: www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/kortvarig_salg_av_mat/

Spørsmål

Ved spørsmål kontakt gjerne Servicesenteret på tlf 35 54 70 00.

Søknadsskjema

Søknadsskjema sendes til: postmottak@porsgrunn.kommune.no eller som post til:

Porsgrunn Kommune

Postboks 128

3901 Porsgrunn

Til toppen