Utarbeidet i samarbeid med

Innhold

 • Bamble-, Porsgrunn- og Skien kommune
 • Bamble-, Porsgrunn- og Skien idrettsråd
 • Telemark Toppidrett Gymnas - TTG
 • Telemark Toppidrett Ungdomsskole - TTU
 • Hjalmar Johansen vgs., og Porsgrunn vgs.
 • Vestfold og Telemark idrettskrets
 • Olympiatoppen Østlandet
 • Odds Ballklubb
 • Odds Ballklubb Kvinner
 • Gjerpen HK Skien
 • Grenland sykleklubb
 • Urædd bryteklubb
 • Norges bryteforbund
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Skien fritidspark
 • Universitetet i Sørøst Norge

Referanser

 • Strategi for toppidrett i Fredrikstad 2021-2024
 • Strategi for toppidrett i Kristiansand 2017
 • Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2027,
  Porsgrunn kommune
 •  Hovedplan idrettsanlegg 2021-2024, Porsgrunn kommune.
 • Kommunedelplan for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet 2020-
  2029, Skien kommune
 • Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040, Bamble mot 2040
 • Olympiatoppens strategiplan 2028
 • Temadokument, Idrett i Vestfold og Telemark 2021-2024

Toppidrettsstrategien har vært til politisk behandling i:

 • Oppvekst og kulturutvalget 1. mars - Bamble kommune.
 • Utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet 8. februar - Skien kommune.
 • Utvalg for barn, unge og kultur 1. mars - Porsgrunn kommune.
Til toppen