Handlingsplan

Innhold

Kommunene har i felleskap ansvar for å følge opp handlingsplanen, i samarbeid med de involverte partene i hvert enkelt tiltak. Handlingsplanen rulleres hvert fjerde år.

Toppidrettskompetanse

 • Tilrettelegge for møteplasser mellom toppidrett og politikken
 • Tilrettelegge for trenerforum og lederforum på tvers av klubber
 • Støtte opp om videreutdanning for trenere i samarbeid med USN
 • Bidra til samordnet bruk av toppidrettskompetanse innen fysisk og mental trening

Utdannings- og arbeidstilbud

 • Følge opp idrettens samarbeid med USN med tanke på toppidrett, studier og professoratstillinger
 • Bidra til tilrettelegging for toppidrettstalenter på ungdoms og videregående skole
 • Se på muligheten for å utvikle et nettverk med tanke på toppidrett og arbeid

Treningskultur

 • Støtte opp om eksisterende og om nye toppidrettsmiljøer
 • Arrangere seminarer for klubber med toppidrettsutøvere

Idrettslagsøkonomi

 • Vurdere en samordning av idrettsstipendene i Grenland
 • Kartlegge muligheten for å etablere et sponsornettverk, i samarbeid med næringslivet, for klubber med
  toppidrettsutøvere
 • Se på muligheten for en interkommunal tilskuddsordning som skal stimulere til toppidrettssatsing

Toppidrettsfasiliteter

 • Samordne og prioritere treningstid til toppidrett på tvers av kommunale anlegg i Grenland
 • Utarbeide en interkommunal anleggsplan for spesialanlegg
 • Kartlegge mulighetene for testlab i Grenland
Til toppen