Svømmeskolen

Innhold

La oss samles! La oss inspireres! 

BDF0940

Svømmeopplæring i skole/ barnehage 

  • Porsgrunn Svømmeskole har nesten doblet antall elever som er svømmedyktige 
  • Praksis er endret etter inspirasjon fra Nederland 
  • Porsgrunn har bygget opp en helhetlig svømmeopplæring: barnehage/ grunnskole.  

Vår målsetting er at flest mulig barn skal bli svømmedyktige og oppleve mestring ut ifra egne forutsetninger.  

Delingskultur er en viktig del av det å utvikle best mulig praksis, og målet med seminaret er å være et bidrag til utvikling av best mulig svømmeundervisning i fremtidens skole.  

  • 1 2015 endret kompetansemålet etter 4 trinn fra å være trygg i vann til: å være svømmedyktig ved å falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på magen, og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land 
  • Øve på trygg ferdsel i naturen 

Porsgrunn kommune satt ned en prosjektgruppe or å undersøke hvordan kommunen kunne klare å møte denne endringen. Gruppens arbeid resulterte i etableringen av Porsgrunn Svømmeskole. 

Svømmeskolen har gjennom inspirasjon fra Nederland utviklet en helhetlig plan for svømmeopplæring for all elevene i kommunen. Svømmeskolen har etablert ny pedagogisk praksis som sikrer alle elvene effektiv tilpasset opplæring i sin svømmeundervisning.  

Svømmesiden
Til toppen