Program

Innhold

Seminaret holdes på Hotel Vic.

Dag 1:

Åpning kl. 09.00. ved kultur- og idrettssjef Mariann Eriksen og kommunalsjef Oppvekst Tollef Stensrud.

09.45 - 10.00 Fagleder Bad Lisbet Midtgård Knudsen og daglig leder Svømmeskolen Merethe Lindgren ønsker alle deltagere velkommen.

Parallelle sesjoner

10.00 - 11.00 Svømmeunderving i fremtidens skole. Hva bør den bygges på?

Roel Driessen fra Nederland vil her gi oss sine tanker om deres situasjon og utfordringer. Easy Swims filosofi og hvorfor. Han vil ta utgangspunkt i hvordan barn lærer og gi konkrete eksempler på hvordan dette kan til rette legges inn i svømmeundervisningen.

11.00 - 11.30 Nytt kompetansemål, NY PRAKSIS?

Hvilken svømmeopplæring møter elevene i skole og barnehage? Hva med kravet om tilpasset opplæring, hvordan møte dette? Erik Khile Johnsen vil her ta utgangspunktet i Porsgrunnskolen. Hva er det som har ført til ny praksis i svømmeopplæringen? Og hva er det som kjenne tegner den nye praksisen?

10.00 - 11.00: Presentasjon av Kjølnesbadet og hvordan driften er organisert fra ledelse til badebetjent.

God drift, hva ligger til grunn?

Kommunale labyrinter, hvordan finne frem og skape samarbeid.11.00-11.30: Hva kan vi bademestere lære av hverandre?

Felles utveksling, med fokus på å lære av hverandres erfaringer.

11.30 - 12.15 Felles lunsj

12.15 - 12.30 Vi går samlet til Kjølnesbadet

Fellessesjoner

12.30 - 14.00 Svømmeskolen i praksis / Spinning i vann / Vannaerobic

Svømmeskolen inviterer til det nye Kjølnesbadet. Her gjennomføres svømmeopplæring av barnehagebarn, 2 trinns elever og 4 trinns elever. Vi får observere svømmeopplæringen på nært hold og danne oss et inntrykk av praksisen. Det vil også bli informasjon om vannspinning, vannaerobic og hinderløype i løpet av denne tiden.

14.00 - 15.00 Walkaround på Kjølnesparken

15.00 - 16.00 Easy Swim Nederland.

Her får du en gjennomgang av programmet Easyswim Nederland – hvordan de bruker dette i sin undervisning. Roel Driessen viser hvordan de har bygget opp sin opplæring og hvordan deres svømmeunivers ser ut for barna.

18.30 - Felles middag på Øya, for alle deltagere.

Dag 2:

08.30 – 09.00 Kaffe og frukt

09.00 - 09.45 Egil G. Gjølme

Utesvømming. Hvordan kan vi gjennomføre dette?

Introduksjon av appen Water Competence.

Parallelle sesjoner

10.00 - 10.30

Hvordan vi i Porsgrunn svømmeskole har lagt opp skole året for svømmeundervisningen. Torgeir Kristiansen / Merethe Lindgren

10.30 - 11.00

Easy swim Norwegian / Roel Driessen. Vil introdusere nettsiden Easy Swim og tilganger man kan få ved et samarbeid med easyswim.

10.00 - 11.00

Hvordan kan bademestere samarbeide i fremtiden?

  • Felles kommunikasjonsplattformer
  • Felles møteplasser
  • Kompetansebygging på tvers

11.00 - 12.00 Lunsj

Avslutning

Til toppen