Idrettsanlegg

Innhold

Idrettslige aktiviteter i kommunale anlegg pr. 10.11.2020

Porsgrunn kommune holder anleggene stengt for lag og foreninger med medlemstilbud over 20 år.
Porsgrunn kommune holder anleggene åpne for organisert trening for breddeidretten under 20 år.
Porsgrunn kommune fraråder deltagelse på stevner, cuper, turneringer eller kamper utenfor kommunens grenser.
Hver enkelt trening ha sin smittevern/sporingsansvarlig.
Husk: Det skal sprites før og etter trening
Garderober og dusjer er ikke tilgjengelig.

Husk 1 meter`n

Idrettslag som har behov for klargjøring av disse regler og anbefalinger i egne drevne anlegg - bes kontakte: Porsgrunn kommune, idrettsavdelingen ved avdelingsleder:

Espen Raastad, tlf: 484 60 662 – eller pr. e-post espen.raastad@porsgrunn.kommune.no     

Kjølnesparken

Kjølnesparken omfatter hele idrettssanlegget og friluftsområdet på Kjølnes.

Porsgrunn Arena ble tatt i bruk i januar 2020 og er ca 2000 m2 stor. Her kan det spilles håndballkamp i hele hallens bredde og  hallen kan også deles inn i to fulle håndballbaner. Totalt kan hallen deles inn i fem og det er oppmerking for en rekke ulike idretter her, deriblant håndball, innebandy, basket, volleyball, badminton, mini-håndball m/mer. Hallen har teleskoptribune med maks kapasitet på 650 personer. Hallen leies også ut til f.eks messearrangementer. For aktører som leier hallen til idrettsarrangement, er det mulig å ha egen kiosk i lokale for dette, rett ved inngangen til Porsgrunn Arena.

5 fotballbaner gress, 3 minibaner gress, Friidrettsanlegg med kunststoffdekke, internasjonal standard, elektronisk tidtaking og tribune med ca1000 sitteplasser.

Kastsenter – alle kastøvelser

Bueskyting – 20, 40 og 70 meters baner

Porsgrunnshallen

Idrettshall 22x44m. Kan deles opp med skillevegg. God tribunekapasitet.
Bryterom og bokserom. 

Eidangerhallen

Idrettshall, (22x44 m) tilrettelagt for friidrett.
Samfunnshusdel (170 m2) med anretning Kan deles opp i tre mindre møterom, ca 40, 50 og 80 m2.  

Heistadhallen

2 idrettshaller hver på (22x44m), vekttreningsrom og svømmehall 25x10,5m).
Svømmehallen er ikke åpen som publikumsbad.
Møterom ca 30 m2 med anretning

Brevikshallen

Idrettshall (25 x 38 m), tilrettelagt for idretter som turn, innebandy, friidrett m.mer (ikke beregnet for håndball)

Stridsklevhallen

Idrettshall (20x20m).
Stridsklevbadet, svømme-/velværebasseng (9,5x16,7m), opplæringsbasseng og plaskebasseng. 
Alle bassengene har 34 grader.
Foaje med kiosk.

Vestsidenhallen

Idrettshall (60x40m), Kan deles 19x23 m og 25x23m.

Generelt for idrettshallene

Det gjelder spesielle søknadsfrister for sesongleie og sommerleie av idrettsanleggene. 
Puktleie på timesbasis skjer fortløpende.

For mer informasjon eller reservasjon av idrettslokaler, ta kontakt med Tom Christensen på tlf: 414 65 592 eller mail tom.christensen@porsgrunn.kommune.no

Til toppen