Idrettsanlegg

Innhold

Porsgrunn Kommune følger de nasjonale tiltakene. I tillegg har formannskapet vedtatt lokale bestemmelser i lokal forskrift.

Den lokale forskriften gjelder fra midnatt natt til 23/04-21 og til og med 06/05-21

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand.
  • Dersom barn og unge trener/øver med et lag i en annen kommune vil de kunne konkurrere med dette laget så lenge smittesituasjonen tillater det.
  • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta på idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geogafisk inndeling.
  • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs  i grupper inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 person så lenge de kan holde minst 1 meter avstand.
  • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs
  • Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill
  • Treningskamper utendørs er tillatt for de 2 øverste fotballdivisjonene for kvitter og menn.

Minner om: Munnbind skal benyttes i alle offentlige rom innendørs. Barn under 12 år og de med medisinske eller andre grunner ikke kan bruke munnbind fritas for dette.

Kjølnesparken

Kjølnesparken omfatter hele idrettssanlegget og friluftsområdet på Kjølnes.

Porsgrunn Arena ble tatt i bruk i januar 2020 og er ca 2000 m2 stor. Her kan det spilles håndballkamp i hele hallens bredde og  hallen kan også deles inn i to fulle håndballbaner. Totalt kan hallen deles inn i fem og det er oppmerking for en rekke ulike idretter her, deriblant håndball, innebandy, basket, volleyball, badminton, mini-håndball m/mer. Hallen har teleskoptribune med maks kapasitet på 650 personer. Hallen leies også ut til f.eks messearrangementer. For aktører som leier hallen til idrettsarrangement, er det mulig å ha egen kiosk i lokale for dette, rett ved inngangen til Porsgrunn Arena.

5 fotballbaner gress, 3 minibaner gress, Friidrettsanlegg med kunststoffdekke, internasjonal standard, elektronisk tidtaking og tribune med ca1000 sitteplasser.

Kastsenter – alle kastøvelser

Bueskyting – 20, 40 og 70 meters baner

Porsgrunnshallen

Idrettshall 22x44m. Kan deles opp med skillevegg. God tribunekapasitet.
Bryterom og bokserom. 

Eidangerhallen

Idrettshall, (22x44 m) tilrettelagt for friidrett.
Samfunnshusdel (170 m2) med anretning Kan deles opp i tre mindre møterom, ca 40, 50 og 80 m2.  

Heistadhallen

2 idrettshaller hver på (22x44m), vekttreningsrom og svømmehall 25x10,5m).
Svømmehallen er ikke åpen som publikumsbad.
Møterom ca 30 m2 med anretning

Brevikshallen

Idrettshall (25 x 38 m), tilrettelagt for idretter som turn, innebandy, friidrett m.mer (ikke beregnet for håndball)

Stridsklevhallen

Idrettshall (20x20m).
Stridsklevbadet, svømme-/velværebasseng (9,5x16,7m), opplæringsbasseng og plaskebasseng. 
Alle bassengene har 34 grader.
Foaje med kiosk.

Vestsidenhallen

Idrettshall (60x40m), Kan deles 19x23 m og 25x23m.

Generelt for idrettshallene

Det gjelder spesielle søknadsfrister for sesongleie og sommerleie av idrettsanleggene. 
Puktleie på timesbasis skjer fortløpende.

For mer informasjon eller reservasjon av idrettslokaler, ta kontakt med Tom Christensen på tlf: 414 65 592 eller mail tom.christensen@porsgrunn.kommune.no

Til toppen