Tilskuddsordninger

Innhold

Tilskuddsportalen

Med Tilskuddsportalen finner du fram i jungelen av tilskudd. Det er ca. 2.500 søkbare tilskudd for organisasjoner og forvaltninger i databasen. En informasjonsrobot sjekker nytt fra alle forvaltere fire ganger pr døgn. Den oppdaterer automatisk en nyhetsliste om tilskudd. Et team av våre ansatte kontrollerer manuelt at den informasjonen du får, er riktig, reell og oppdatert. Det er lett å navigere i tjenesten, selv om det er mye informasjon. Du får god kontroll på mulighetene til enhver tid, og du får støtte til å komme i forkant av søknadsarbeidet.

Åpne tilskuddsportalen her


Kommunale tilskudd

Virksomhet for kultur forvalter flere ulike støttordninger for det frivillige kulturlivet i Porsgrunn.

Porsgrunn kommune deler ut støtte til lag og foreninger, kulturarrangører, til priser og stipend via følgende ordninger:

Her finner du informasjon om tilskuddsordningene under virksomhet for kultur og idrett


Eksterne tilskuddsordninger

Frifond
Trafo
Telemark fylkeskommune
Idrettsanlegg.no (Spillemidler)

Til toppen