Inkluderende kultur og fritid

Innhold

Tjenestens formål er å bidra til å gi flest mulig barn og unge tilgang til fritidsaktiviteter og gode kulturopplevelser.

FOR HVEM?

Barn og unge, med fokus på

 • Utviklingshemming
 • Lavinntektsfamilier

HVORDAN?

 • Være med å skape oversikt over fritidsaktiviteter
 • Bidra med starthjelp for å få til gode inkluderende aktiviteter og møteplasser.
 • Sammen kan vi dele kompetanse og gi hverandre veiledning
 • Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. 

Opplevelseskortet

 • En gang i halvåret deles det ut gratis kultur, ferie og fritidsopplevelser til barn og unge fra 0-19 år. Dette er for å bidra til at alle skal få lik tilgang til aktivitet.
 • Deltagerne får ulike billetter de kan benytte sammen med en venn.
 • Helsesykepleierne på de ulike skolene og helsestasjonene deler ut opplevelseskort til dem som trenger det mest.
 • Deler av tiltaket er støttet av Bufdir, men også som ren veldedighet direkte fra opplevelsesstedene.

Kontingentkassa

 • En tilskuddsordning som kan gi støtte til kontingent eller utstyr ved deltagelse i organisert kultur og fritidsaktivitet for barn og unge i alderen 6-23 år i lavinntektsfamilier.
 • Inntil kroner 3 000,- i tilskudd per person som en engangsstøtte.
 • Tilskuddene gis for ett år av gangen
 • Leder i lag og foreninger eller offentlige instanser kan søke. Barnet eller familien kan ikke søke selv.
 • Søknadsskjema for kontigentkassa.
 • Tiltaket er delvis støttet av Kiwanis Club.

Digital Aktivitetsoversikt

 • Egen fritidskoordinator i 50% prosjektstilling, for å få på plass en digital aktivitetsoversikt
 • Denne oversikten skal vise frem hva som finnes av fritidsaktiviteter i Porsgrunn.
 • Skape et mer strukturelt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner

Kreativt verksted – Porsgrunn Kulturskole

 • Sist oppdatert: Porsgrunn kulturskole i samarbeid med Inkluderende kultur og fritid, tilbyr Kreativt verksted for ungdom på Meierigården. Dette er et gratis kursbasert kulturskoletilbud for unge mellom 13 og 19 år.
 • Tiltaket er støttet av Bufdir

Onsdagsklubben

 • En åpen møteplass for unge og voksne med utviklingshemming.
 • Underholdning, kiosk, bingo, disko, hobbyaktiviteter og svømmetilbud m/ Poseidon svømmeklubb
 • Åpent hver onsdag kl. 18-20.30, samlokalisert med Stridsklev fritidssenter.

Kontaktinformasjon

Kontor/administrasjon: Meierigården, Kirkebakken 5, 3915 Porsgrunn

Kulturkonsulent, Inkluderende kultur og fritid, Gitte Susanne Hansen, mob. 971 73 518, gitte.susanne.hansen@porsgrunn.kommune.no

Kulturkonsulent, Inkluderende kultur og fritid, Anne Sara Lie Ellingsen, mob. 482 75 284, anne.ellingsen@porsgrunn.kommune.no

Klubbleder, Inkluderende kultur og fritid, Stina Glømmi, mob. 951 49 968, stina.glommi@porsgrunn.kommune.no

Fritidskoordinator, Inkluderende kultur og fritid, Lise Aanensen, mob. 952 27 453, lise.aanesen@porsgrunn.kommune.no<

Til toppen