Inkluderende kultur og fritid

Innhold

Tjenestens formål er å bidra til å gi flest mulig barn og unge tilgang til fritidsaktiviteter og gode kulturopplevelser.

For hvem?

Barn og unge, med fokus på

 • Utviklingshemming
 • Lavinntektsfamilier

Hvordan?

 • Være med å skape oversikt over fritidsaktiviteter
 • Bidra med starthjelp for å få til gode inkluderende aktiviteter og møteplasser.
 • Sammen kan vi dele kompetanse og gi hverandre veiledning
 • Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. 

Opplevelseskortet

 • En gang i halvåret deles det ut gratis kultur, ferie og fritidsopplevelser til barn og unge fra 0-19 år. Dette er for å bidra til at alle skal få lik tilgang til aktivitet.
 • Deltagerne får ulike billetter de kan benytte sammen med en venn.
 • Helsesykepleierne på de ulike skolene og helsestasjonene deler ut opplevelseskort til dem som trenger det mest.
 • Deler av tiltaket er støttet av Bufdir, men også som ren veldedighet direkte fra opplevelsesstedene.

Kontingentkassa

 • Formålet med kontingentkassa er å bidra til at alle barn og unge i Porsgrunn skal ha mulighet til å delta i en ukentlig/jevnlig fritidsaktivitet.
 • Målgruppen er barn og unge i alderen 4-20 år, som trenger økonomisk hjelp til å betale for aktiviteten på grunn av utfordrende familieøkonomi.
 • Kontingentkassa gir støtte til å dekke deltakelse i fast fritidsaktivitet, eksempelvis medlemskontingent, deltakeravgift, treningsavgift, kursavgift osv. (Det gis ikke støtte til utstyr.)
 • Barnet/ungdommen kan få dekket utgifter for inntil kr. 3000,- pr. år.
 • Les mer om kontigentkassa og søk her.
 • Tiltaket er delvis støttet av Kiwanis Club.

Digital Aktivitetsoversikt

 • Egen fritidskoordinator i 50% prosjektstilling, for å få på plass en digital aktivitetsoversikt
 • Denne oversikten skal vise frem hva som finnes av fritidsaktiviteter i Porsgrunn.
 • Skape et mer strukturelt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner

Kreativt verksted – Porsgrunn Kulturskole

 • Sist oppdatert: Porsgrunn kulturskole i samarbeid med Inkluderende kultur og fritid, tilbyr Kreativt verksted for ungdom på Meierigården. Dette er et gratis kursbasert kulturskoletilbud for unge mellom 13 og 19 år.
 • Tiltaket er støttet av Bufdir

Onsdagsklubben

 • En åpen møteplass for unge og voksne med utviklingshemming.
 • Underholdning, kiosk, bingo, disko, hobbyaktiviteter og svømmetilbud m/ Poseidon svømmeklubb
 • Åpent hver onsdag kl. 18-20.30, samlokalisert med Stridsklev fritidssenter.

Kontaktinformasjon

Kontor/administrasjon: Kulturkontoret, Storgata 153, 3915 Porsgrunn

Kulturkonsulent, Inkluderende kultur og fritid, Gitte Susanne Hansen, mob. 971 73 518, gitte.susanne.hansen@porsgrunn.kommune.no

Kulturkonsulent, Inkluderende kultur og fritid, Anne Sara Lie Ellingsen, mob. 482 75 284, anne.ellingsen@porsgrunn.kommune.no

Klubbleder, Inkluderende kultur og fritid, Stina Glømmi, mob. 951 49 968, stina.glommi@porsgrunn.kommune.no

Fritidskoordinator, Inkluderende kultur og fritid, Lise Aanensen, mob. 952 27 453, lise.aanesen@porsgrunn.kommune.no<

Til toppen