Inkluderende kultur og fritid

Innhold

Tjenestens formål er å bidra til å gi flest mulig barn og unge tilgang til fritidsaktiviteter og gode kulturopplevelser.

For hvem?

Barn og unge, med fokus på

 • Utviklingshemming
 • Lavinntektsfamilier

Hvordan?

 • Være med å skape oversikt over fritidsaktiviteter
 • Bidra med starthjelp for å få til gode inkluderende aktiviteter og møteplasser.
 • Sammen kan vi dele kompetanse og gi hverandre veiledning
 • Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. 

Aktivitetsportalen Porsgrunn

 • Inkluderende Kultur og fritid administrerer aktivitetsportalen Porsgrunn sammen med en tverrfaglig arbeidsgruppe
 • Aktivitetsportalen viser over 300 fritidsaktiviteter for alle aldersgrupper.
 • Aktivitetsportalen viser til støtteordninger som hjelper personer ut i aktivitet.
 • Publiserer ulike nyhetssaker ut i aktivitetsportalen.

https://www.aktivitetsportalenporsgrunn.no/ 

Opplevelseskortet

 • En gang i halvåret deles det ut gratis kultur, ferie og fritidsopplevelser til barn og unge fra 0-20 år. Dette er for å bidra til at alle skal få lik tilgang til aktivitet.
 • Mottakerne får ulike billetter de kan benytte sammen med en venn.
 • Helsesykepleierne på de ulike skolene og helsestasjonene deler ut opplevelseskort til dem som trenger det mest.
 • Deler av tiltaket er støttet av Bufdir, men også som ren veldedighet direkte fra opplevelsesstedene.

Kontingentkassa

 • Formålet med kontingentkassa er å bidra til at alle barn og unge i Porsgrunn skal ha mulighet til å delta i en ukentlig/jevnlig fritidsaktivitet.
 • Målgruppen er barn og unge i alderen 4-20 år, som trenger økonomisk hjelp til å betale for aktiviteten på grunn av utfordrende familieøkonomi.
 • Kontingentkassa gir støtte til å dekke deltakelse i fast fritidsaktivitet, eksempelvis medlemskontingent, deltakeravgift, treningsavgift, kursavgift osv. (Det gis ikke støtte til utstyr.)
 • Barnet/ungdommen kan få dekket utgifter for inntil kr. 3000,- pr. år.
 • Les mer om kontingentkassa og søk her.
 • Tiltaket er delvis støttet av Porsgrunn Kiwanis Club.

 Samskaping med lag og foreninger

 • Aktivt arbeid for å få til samskaping mellom ulike aktører. Dette med mål om å tilby inkluderende fritidsaktiviteter og møteplasser for unge med utviklingshemming og andre som står i fare for å havne i utenforskap
 • De ulike aktørene kan være andre tjenesteytere i kommunen, frivillige lag og foreninger, interessegrupper, enkeltfrivillige eller andre med samme fokusområde.
 • Bidra til igangsetting, hjelpe til å koordinere og kartlegge behov for tilrettelegging, veilede og stimulere til videreføring og forankring av aktivitet i laget/klubben.

Onsdagsklubben

 • En åpen møteplass for unge og voksne med utviklingshemming.
 • Underholdning, kiosk, bingo, disko, hobbyaktiviteter og svømmetilbud m/ Poseidon svømmeklubb
 • Åpent hver onsdag kl. 18-20.30, samlokalisert med Stridsklev fritidssenter.

Kontaktinformasjon

Kontor/administrasjon: Rådhusgata 7, 3915 Porsgrunn

Kulturkonsulent, Inkluderende kultur og fritid, Gitte Susanne Hansen, mob. 971 73 518, gitte.susanne.hansen@porsgrunn.kommune.no

Kulturkonsulent, Inkluderende kultur og fritid, Anne Sara Lie Ellingsen, mob. 482 75 284, anne.ellingsen@porsgrunn.kommune.no

Klubbleder, Inkluderende kultur og fritid, Stina Glømmi, mob. 951 49 968, stina.glommi@porsgrunn.kommune.no

Prosjektkoordinator, Inkluderende kultur og fritid, Ida Margrete Hotvedt, mob 991 06 945, ida.margrete.hotvedt@porsgrunn.kommune.no 

Avdelingsleder Fritid, Mia Dahle, mob 91585874, mia.dahle@porsgrunn.kommune.no

Til toppen