Frivilligsentral

Innhold

Frivilligsentral er en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som vil delta innen frivillig virksomhet.

Her kan man henvende seg for å få hjelp eller ønsker å hjelpe andre. Har du en tanke om gode nærmiljøtiltak kan dette være plassen å lufte ideen. Frivilligsentralen blir i stor grad formet av de frivillige og det engasjement som disse representerer innen ulike områder.

Porsgrunn Frivilligsentralen er et kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige i lokalmiljøet.

Utlån av lokaler for grupper opptil 12-15 personer.

  • Vi skal være en formidler av frivillighet.
  • Vi skal skape møteplasser.
  • Vi skal favne enkeltfrivillige uten organisasjonstilknytning.
  • Vi skal videreformidle frivillige til andre org. / lag /foreninger eller kommunale arenaer som har behov for frivillige hender.
  • Vi vil gjerne høre fra deg om du har tanker om gode nærmiljøtiltak eller annet som kan komme enkeltmennesker eller grupper til nytte og glede.

Har du litt tid til overs som du kunne tenke deg å benytte på å hjelpe andre, engasjere deg i ulike aktiviteter eller har tanker/ideer om noe du har lyst å bidra med – ta kontakt.

Noen av aktivitetene i Frivilligsentralen:

Vær lur – gå tur

et lavterskel, ukentlig turtilbud. 

Turene går i ulike nærområder i Porsgrunn som ledes av frivillige turledere. Her kan du møte opp uten påmelding for å gå en tur sammen med andre. Kom som du er til en fin tur hvor du får litt trim og sosialt samvær. Ønsker du og være frivillig turleder i ditt nærområde hører vi gjerne fra deg. 

For ukentlige turer kan du møte opp på følgende steder:
Langangen: mandager kl. 10.00. (Langangen Mat)
Midtbyen: mandager kl. 12.00. (Meieritorget)
Borgeåsen: tirsdager kl. 11.00. (NRK bygget)
Stridsklev: tirsdager kl. 11.00. (Flåttenjordet)
Vessia: onsdager kl. 11.00. (Kirketjernet v/ PP-senteret)
Brevik : onsdager kl. 10.30. ( Ankerplassen kafe)

Turene går i lett terreng på stier og asfalt med innlagt kaffepause underveis eller et kafébesøk ved turens slutt. Turenes varighet ca. 1-1,5 timer.

Senter 8 Varmestua 

er et lavterskel tilbud til byens vanskeligstilte.

All innsats er basert på frivillighet. Tilbudet omfatter matservering, mat og tøyutdeling og sosialt samvær i rusfrie omgivelser.Åpningstider er mandag, onsdag og torsdag i tidsrommet 15.00 – 18.00.

Matposer deles fortrinnsvis ut på torsdager.

Doktorløkka Aktivitetskafe

- et sosialt samlingsted i Osebakkenområdet.

Annenhver onsdag i vår og høstsemesteret arrangeres det sosiale treff i fellesrommet ved Doktorløkka Bosenter. Tilbudet betjenes av ulike lag og foreninger i Porsgrunn og organiseres av Frivilligsentralen.

Vær lur – opplev kultur

- bli med på kunstopplevelser. 

Vi besøker ulike gallerier,kunstmuseer, atelier og utsmykninger for inspirasjon og kunstopplevelser.

Det er lagt opp til utflukt en onsdag i måneden.

Kort kafebesøk for de som ønsker etter omvisningene.

Ingen påmelding. Aktiviteten er gratis.

Vær lur opplev kultur er et samarbeide mellom Tilrettelagte kulturaktiviteter, Porsgrunn Malerklubb og Frivilligsentralen.

Melkerampa

en møteplass for aktiviteter, kultur og frivillighet.

Melkerampa er et nytt konsept på Meierigården.

Allrommet Melkerampa fremstår nå med nye funksjoner som:

  • Kulturarena
  • Informasjonssenter
  • Frivillighet
  • Utstillinger
  • Møteplass

Har du en hobby, en interesse eller et tema du ønsker å vise frem eller dele med andre ? Kanskje du kunne tenke deg å lære andre om det du holder på med i form av en enkelt kurs eller foredrag. Du er velkommen til å ta kontakt med oss for en hyggelig prat.

Vi kan bistå deg med å tilrettelegge, invitere, publisere og å skape en hyggelig ramme rundt det hele.

Ta kontakt for nærmere programdetaljer vedrørende arrangementer og aktiviteter eller utfyllende opplysninger om frivillig engasjement.

Kontaktinformasjon

Hans Petter Teigen
Daglig leder
tlf. 35 55 71 55 / 417 49 586

hans.petter.teigen@porsgrunn.kommune.no

Besøk oss på facebook: https://www.facebook.com/Porsgrunn-Frivilligsentral-935385746521921/

Til toppen