Porsgrunn blir friby

Innhold

Fribyordningen gir en trygg havn til truede og forfulgte ytrere.

Ytringsfrihet er en viktig menneskerettighet. Mange steder i verden er ytringsfriheten under press, og mange som ytrer seg opplever trusler, trakassering og sensur. Som et standpunkt i kampen for ytringsfriheten er det nå vedtatt at Porsgrunn skal bli friby. En friby er en by som tar imot en forfulgt ytrer og gir hen trygghet og mulighet til å fortsette sitt arbeid. I Porsgrunn er det vedtatt å ta imot en forfatter. Porsgrunn bibliotek vil koordinere arbeidet for kommunen.

Du kan lese mer om fribyordningen på hjemmesidene til Norsk PEN.

Her kan du lese saksdokumentet fra Utvalg for barn unge og kultur, møte 01.03.2023.

Til toppen