Foreslå kandidater til kulturprisen

Innhold

Har DU forslag til hvem som burde motta årets kulturpris? Send inn innen 20. september. Prisen deles ut under Kulturnatt Porsgrunn 11. november.

Rekken av tidligere prismottakere forteller mye om byens identitet og historie og ikke minst et sammensatt og mangfoldig kulturliv. Her finnes enkeltpersoner og organisasjoner innen et bredt felt, der både frivillige og profesjonelle utøvere, forfattere, kunstnere og ildsjeler er blitt hedret for sin innsats. Det de har til felles er at de på et eller annet vis har vært med på å prege byens historie og kulturliv gjennom sitt virke.  

Har DU forslag til hvem som burde motta årets kulturpris? Alle kan sende inn forslag til kandidater.  

Porsgrunn kommunes kulturpris kan tildeles for: 

  • kunstneriske prestasjoner
  • framstående innsats i det frivillige organisasjonslivet
  • ideskaping og/eller pådriverrolle for viktige tiltak innen kulturlivet
  • stor bredde i aktiviteter innen det utvidede kulturbegrepet

Prisen er en anerkjennelse for utført innsats, og/eller prestasjoner, men kan også tildeles med det formål å gi inspirasjon til videre innsats og utvikling. 

Prisen kan tildeles kunstnere, institusjoner, lag/organisasjoner eller enkeltpersoner hjemmehørende i Porsgrunn kommune.  

Frist for å fremme forslag til kandidater er 20. september. Sendes til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller Porsgrunn kommune, virksomhet for kultur, postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Les mer om kulturprisen her. 

Foto: Kai Hansen. Jonny Andvik, mottaker av kulturprisen i 2022.

Til toppen