17. mai 2024

Innhold

Informasjon om 17. maifeiringen i Porsgrunn

Foto: Per-Åge Eriksen
Bilde fra 2018 Foto: Per-Åge Eriksen

Program

Programmet blir trykt opp og lagt ut i forskjellige butikker, sykehjem, helse- og aktivitetssenter, biblioteket, Servicesenteret og kinoen fra 13. mai.

Last ned programmet her (pdf)

07:00 Salutt og musikk gjennom gatene

 1. Hovenga/Osebakken
  Korps: Porsgrunn Pike- og Guttekorps, dirigent Geir Sundbø
  Rute: Mjølnersveg - Idunnsveg – Poppelvegen- Borgehaven – Poppelvegen- Slottbrugata - Storgata – Teknikergata – Doktorløkka – Skiensgate – Storgata – Funnemark
 2. Sentrum
  Korps: Porsgrunn Janitsjarorkester, dirigent Rune Eikeland
  Rute: Kulltangvegen – Fridtjof Nansens gate – Øvre Frednes veg -Kirkebakken – Serine Jeremiassens gate – Storgata - rådhusplassen
 3. Vestsiden
  Korps: Vestsidens Musikkorps, dirigent Jørn Sundbø
  Rute: Krysset Drangedalsvegen – Langgata – Heigata - Drangedalsvegen – Kirkegata – Klyvegata – Solumsgate - Linaaesgate – Moldhaugvegen – Vestheimvegen – Storvegen – Sjømannshuset – Byebakken – til Sjømannsmonumentet Vestre Dampskibsbrygge

07:45 Tale for flagget, nasjonalsangen og korps på rådhusplassen

Sang: "Ja, vi elsker" og " Gud signe vårt dyre Fedreland"
Korps: Porsgrunn Janitsjarorkester, dirigent Rune Eikeland

08:00 Flagget heises. Vestre Dampskibsbrygge.

Bekransning av Sjømannsmonumentet ved havnedirektør Torben Jepsen.
Sang: ”Den norske sjømann”
Sang av Porsgrunds Sangforening, dirigent Hans Martin Eriksen
Korps: Vestsidens Musikkorps, dirigent Jørn Sundbø

kl. 08:30 Mule sykehjem

Eidanger Pike- og Guttekorps aspirant/juniorkorps, dirigent Mette Dahl Hansen

kl. 08:45 Kjølnes ungdomsskole

Flaggheising 
Tale ved Jens Aasen Slettene og Audun Dalene 
Servering av is
kl. 09:25 felles avmarsj til skoletoget med Telemark Toppidrett Ungdomsskole 
Toget møter Borge skole ved Slottsbrugata

kl. 08:45 Borge skole

Konstituert rektor Vjosa Haxha ønsker velkommen 
Borge skolekorps ved André Vagner Gaathaug spiller en marsj
Tale for dagen ved Pernille Grønvold Lønberg og Joachim Jacob Holmqvist Bjørgo
Første vers av nasjonalsangen synges som allsang
kl. 09:15 avmarsj til skoletoget
Borge skole – Gudrunsveg – Brynhildsveg – Borgehaven – Poppelvegen – Slottsbrugata – Storgata – Stangsgate – Sverresgate. Toget fra Borge skole slutter seg til skoletoget i krysset Sverresgate/Skolegata.

kl. 09:00 Myrene skole

Rektor Tor Gjermund Midtbø ønsker velkommen. 
Tale for dagen ved Synne Jonassen og William Odinokov Eilertsen 
«Norge i rødt hvit og blått», «Porsgrunnssangen» og andre vers av nasjonalsangen synges som allsang
kl. 09:20 avmarsj til skoletoget
Myrene skole - Vipevegen – Håndverksvegen - Bjørnåsvegen – Aallsgate – Olavsgate – Skolegata. Toget fra Myrene skole slutter seg til Skoletoget i krysset Sverresgate/Skolegata

kl. 09:00 Grønli skole

Rektor Kjell Karlsrud ønsker velkommen
Tale for dagen ved Ema Kozmaqi, Embla Rohde Johannessen og Ask Meen Hage
kl. 09:30 felles avmarsj til skoletoget med Tveten ungdomsskole
Grønli skole – Rønningvegen – Skrukkerødhagen – Trollvegen – Skrukkerødtunet – Skrukkerødvegen – Sykehusvegen – Aallsgate – Jønholt terrasse – Gamlevegen. Toget fra Grønli skole slutter seg til Skoletoget i krysset Gamlevegen – Kirkebakken

kl. 09:45 Vestsiden skole

Rektor Ole-Eyvind Fossdal ønsker velkommen. Tale for dagen ved Kristiane Strand Sørensen og Leon Havolli.
Første vers av nasjonalsangen synges som allsang
kl. 10:00 avmarsj til skoletoget
Vestsiden skole – Grønstensgate – Østre Klyveveg – Bjørndalsjordet – Krokvegen– Smedgata – Jonas Wesselsgate – Solumsgate - Moldhaugvegen – Linaaesgate – Storgata

kl. 09:50 Skolegata ved Hotell Vic

Fremmøte for International School Telemark, Bergsbygda Montesorriskole, Stridsklev skole og Tveten barneskole. Russen møter i skolegården ved Kulturskolen.
kl. 10:00 Avmarsj skoletoget fra Kulturskolen
Skolegata – Sverresgate – Øvre Frednesveg – Frednesbakken – Skippergata – Storgata – rådhusplassen
1 Flaggborg
2 17. maikomiteen 
3 Utvalg for barn, unge og kultur
4 Porsgrunn Janitsjarorkester
5 Stridsklev skole
6 Tveten skole
7 Porsgrunn Pike- og Guttekorps
8 Grønli skole
9 Tveten ungdomsskole
10 Eidanger Pike- og Guttekorps
11 International School Telemark
12 Bergsbygda Montessoriskole
13 Myrene skole
14 Borge Skolekorps
15 Borge skole
16 Kjølnes ungdomsskole
17 Telemark Toppidrett Ungdomsskole
18 Vestsidens Musikkorps 
19 Vestsiden skole
20 Russen
På rådhusplassen etter skoletoget. Appell ved ordfører Janicke Andreassen
Sang: «Vi ere en nasjon vi med» 
Musikk: Vestsidens Musikkorps, dirigent Jørn Sundbø


kl. 11:20 Minneparken

Bekransning av Frihetsmonumentet ved bystyremedlem Emma Li Hu Humlegård
Sang: ”Gud signe vårt dyre Fedreland”
Sang av Porsgrunn Kvinnekor, dirigent Anne Lise sydnes
Vestsiden Musikkorps spiller


kl. 11:30 Familiearrangement med barneleker og konkurranser

Borge, Grønli, Myrene, Stridsklev, Vestsiden, Bergsbygda Montessori, Tveten og Langangen skoler. Tale på Tveten ved Julie Marie Skogen og Gustav Myhrene Larsen. Tale i Langangen ved Ulrik Reum Sigurdsen og Styvenas Tamasauskas. Tale i Bergsbygda ved Sigrid Bjørnødegård og Tuva Benedicte Blomquist.
Borge skolekorps spiller på Borge, leder André Vagner Gaathaug


kl. 11:40 Østre kirkegård

Sang ved Porsgrunn Kvinnekor, dirigent Anne Lise Sydnes
Bekransning av Eidsvollsmennenes graver ved Ungdomsrådets Ragnhild Gyldenås Halvorsen.
Sang: «Her ligg dei grav i grav»
Vestsidens Musikkorps spiller

kl. 12:00 Festgudstjeneste i Østre Porsgrunn kirke


kl. 13:00 Mule Bo- og Servicesenter

Konsert med Herøya Musikkorps, dirigent Torbjørn Waag

kl. 14:30 Frednes sykehjem

Norskdomslaget har folkedansoppvisning


kl. 15:30 Vestsiden sykehjem

Norskdomslaget har folkedansoppvisning


kl. 16:30 Borgertoget

Fremmøte Vestsiden skole kl. 16:00
Vestsiden skole – Solumsgata – Moldhaugvegen – Linaaesgate – Brukrysset – Storgata – rådhusplassen
1
Flaggborg
2 17. maikomiteen
3 Porsgrunn Janitsjarorkester 
4 Porsgrunn bystyre
5 Porsgrunds Sangforening
6 NVIO - Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Telemark 
7 Porsgrunn Røde Kors
8 Eidanger Pike- og Guttekorps
9 Studio D.A.N.S
10 Norsk Folkehjelp Grenland 
11 Porsgrunn sanitetsforening
12 Eidanger idrettslag
13 Porsgrunn Handicapidrettslag 
14 Svømmeklubben Poseidon
15 Kirkens bymisjon
16 Porsgrunn Pike- og Guttekorps
17 Det norske flagg
Porsgrund og Omegns Sjømandsforening
Porsgrunn pensjonistlag 
18 Pors IF
19 Borge Skolekorps
20 Speiderne
21 Porsgrunn Voksenopplæringssenter
22 Porsgrunn Taekwon-Do klubb 
23 Herøya Musikkorps
24 Herøya IF
25 Porsgrunn Karateklubb
26 Porsgrunn Tennisklubb
27 Stridsklev Idrettslag 
28 Brevik Musikkorps 
29 Grenland Ryttersportsklubb 
30 IL HEI 
31 Epilepsiforbundet Grenland 
32 Sundjordet IF
33 Vestsidens Musikkorps 
34 Norskdomslaget
35 IF Urædd (Allstars, Håndball, Fotball, Friidrett, Turn, Bryting)
36 Rockeklubben i Porsgrunn 
37 Porsgrunn Orienteringslag
38 Russen
De som ikke hører til noen av disse foreningene, går under ”Det norske flagg”, etter Porsgrund og Omegns Sjømandsforening                                                                     


kl.17:30 På rådhusplassen

Sang av Porsgrunds Sangforening, dirigent Hans Martin Eriksen
Tale for dagen ved Haavard T. Gjestland
Sang: ”Porsgrunnssangen” og ”Ja, vi elsker”
Vestsidens Musikkorps spiller
                                   

kl. 21:00 Flagget fires

Tillater ikke salg av heliumballonger og gateboder 

Vi ønsker ikke salg fra gateboder eller salg av heliumballonger under arrangementet. En av grunnene til at vi ikke ønsker heliumballonger er at ballongene ofte flyr sin vei og ender opp som søppel i naturen. En annen grunn er at de inneholder helium, som er en gass det ikke er så mye av.

17. maikomiteen 2024

Leder er varaordfører Stine Margrete Stamland 

Politiske representanter 

 • Anne Karin Alseth Hansen (H) - representerer Bystyret
 • Emma Li Humlegård (Ap) -  representerer Utvalg for barn, unge og kultur
 • Stig Oprann (H) -  representerer Utvalg for barn, unge og kultur
 • Ragnhild Gyldenås Halvorsen - representerer Ungdomsrådet

Fra administrasjonen

 • Mariann Eriksen, kultur- og idrettssjef
 • Halvor Strand, arrangementskoordinator
 • Hege Schjøth Øverås, kommunikasjonsrådgiver
 • Jens Christian Thysted, avdelingsleder Kommunalteknikk
 • David Henriksen, politisk sekretær
 • Kristin Støren, virksomhetsleder Oppvekst
 • Fred Inge Skjærum, beredskapskoordinator

Bidragsytere fra frivilligheten 

 • Ragnhild Klingberg, musikkrådet 
 • Tim Hilbers, korpskontakt 

Fra tidligere komite 

 • Haavard Gjestland, tidligere leder
 • Jens Christian Thysted, tidligere medlem
Årets 17. maikomite (foran fra venstre): Emma Li Hu Humlegård, Stine Stamland, Anne Karin Alseth Hansen, Halvor Stand, Jens Christian Thysted, Ragnhild Klingberg, Hege Schjøth Øverås, Mariann Eriksen, Stig Oprann, Jans Christian Thysted og David Henriksen (Ragnhild Gyldenås Halvorsen, Kristin Støren, Fred Inge Skjærum og Tim Hilbers var ikke til stede ved fotografering). Foto: Stine Thon/PD
Årets 17. maikomite (foran fra venstre): Emma Li Hu Humlegård, Stine Stamland, Anne Karin Alseth Hansen, Halvor Stand, Jens Christian Thysted, Ragnhild Klingberg, Hege Schjøth Øverås, Mariann Eriksen, Stig Oprann, Jans Christian Thysted og David Henriksen (Ragnhild Gyldenås Halvorsen, Kristin Støren, Fred Inge Skjærum og Tim Hilbers var ikke til stede ved fotografering). Foto: Stine Thon/PD

Program på Heistad

kl. 07:15 Speiderne samles i Lundelia barnehage
kl. 07:30 Avmarsj til Heistadhallen
kl. 07:55  Salutt
kl. 08:00 Flaggheis
kl. 11:00 Familiegudstjeneste i HEIs klubbhus
kl. 12:00 Togoppstilling
kl. 12:15

Appell ved elever fra Brattås skole

Allsang "Ja, vi elsker dette landet"

kl. 12:30 Togavgang - salutt
kl. 13:15 ca Togavslutning
kl. 13:15 ca Barneleker mens vi koser oss med kaffe, kaker, is, brus og pølser. Ta gjerne med campingstol!
kl. 14:00 Kåring av beste innslag i toget
kl. 14:30 ca Avslutning barneleker

 

Program i Brevik

Kl. 07: 00 

Salutt. Brevik Musikkorps og Norcem pike- og guttekorps spiller

«Ja, vi elsker».

kl. 07:05

Morgentog rute: Sportsparken på Furulund – Eidangerveien – Ytre Heistadvei – Esmarksgate – Kappaveien – Setreveien – Kastanjebakken.

kl.07:30 Korpset spiller i Kastanjebakken, og marsjerer deretter til bybrua.
kl. 08:00 Flaggheising ved speiderne. Korpset spiller.
kl. 09:15

Bekransning av minnestøtten ved Rådhuset.

Tale ved Jarle Antonsen fra Brevik og Omegn Sjømandsforening.

Brevik Musikkorps og Norcem pike- og guttekorps spiller «Gud Signe vårt dyre fedreland» og «Ja, vi elsker».

kl. 09:45

Barnetoget går fra gamle Brevik jernbanestasjon. 

Skramletog: det oppfordres at alle barn tar med fløyte, blåsehorn, tamburin, tromme eller skralle, så lager vi et skikkelig «Skramletog».

Rute: Gamle jernbanen – Strømtangveien – Langbrygga – Torget.

kl. 10:00 Hilsen til barnetoget ved Sofia Nordli Nilsen, Sunniva Marie Fjeld Bjørholdt og Hedda Velle Hovde fra 5.klasse, Brevik Oppvekstsenter. Brevik musikkorps og Norcem pike- og guttekorps spiller «Breviksangen» og «Ja, vi elsker».

Mannskor: Steinar Melbye Planting, Anders Johansen, Stig Simonsen, David Gusfre, Robert Theodor Gusfre, Tom Berge Hansen, Jan Fredrik Norstrøm og Christopher Knutsen.

kl. 10:20 Barnetoget går fra fisketorget. Borgertoget slutter seg til barnetoget.

Rute: Storgata – Setreveien – Kastanjeveien – Cochsgate

Korpsene spiller ved Brevik sykehjem og omsorgsboliger.

Rute videre: Manalåsen – Kappaveien – Eidangerveien – Trompetbakken – Torgbakken – Langbrygga – Kirkeveien – Toget avsluttes ved kirken.

kl. 11:00 Kafeen åpner
kl. 11:15 Familiegudstjeneste
kl. 11:45 Leker for familien i Rådhusparken. 

Kl. 11.45–12.45 Fiskedammen, Stylter, Spiker`n, Sumodrakter, Fotovegg

Kl. 12.45–13.15 Tautrekking- hvem vinner? Alle som deltar får is fra Diplom-is

Kl. 13.15–14.00 Gladiatorbom, Stablelek, Poengvegg-høyest poengsum premieres, Fiskedammen, Stylter, Spiker`n

kl. 14:00

Tale for dagen ved Tonje Caspara Skilbred Bakken.

«Ja, vi elsker» og flere sanger med SWAS etter talen
Til toppen