Kommuneservice

Innhold

Kommunalt tiltak - 20 tiltaksplasser

Kommuneservice skal gi deltakere som er mottakere av økonomisk sosialhjelp arbeidsrettet oppfølgingsbistand med sikte på å få lønnet arbeid eller påbegynne utdanning. Deltakerne får tilbud om arbeidspraksis, internt på Keops eller i ekstern bedrift, med tett oppfølging fra jobbkonsulent i Keops.

Innsøkende instans: NAV Porsgrunn

Til toppen