Arbeidsrettet forvern/ettervern

Innhold

Statlig/kommunalt tiltak - 24 tiltaksplasser

Arbeidsrettet Forvern/Ettervern er et tiltak for personer med problematikk knyttet til rusavhengighet. Keops følger deltakeren fra start til mål, det skal være en enhetlig og samkjørt oppfølging fra forverns-/motivasjonsfasen før behandling, gjennom behandlingsfasen og over i ettervernsfasen til slutt.

Det skal gjennom hele tiltaksperioden fokuseres på å finne positive aktivitetsarenaer, og målet om varig yrkesrettet aktivitet skal være gjeldende som en rød tråd i tiltakstilbudet. Varig yrkesrettet aktivitet er her definert som inntektsgivende arbeid, skole eller tilrettelagt arbeid.

Hva forventer vi av deltakere i tiltaket?

  • At deltakeren ønsker å bidra til egen rehabilitering
  • At deltakeren følger de avtaler og retningslinjer som gjelder
  • At deltakeren ønsker en endring i livssituasjonen sin
  • At deltakeren er villig til å ta utfordringer

Innsøkende instans er Psykisk helsetjeneste og rusomsorg (Rusteam), Porsgrunn kommune.

Til toppen