Fysioterapi voksne

Innhold

Kommunefysioterapeutene i Porsgrunn kommune driver med hjemmebehandling for deg som oppholder deg i institusjon eller deg som ikke selv kan reise til private institutt med driftsavtale.

Hvem gir tjenesten?

Helse, mestring og rehabiliteringstjenester, under avdeling Rehabilitering, hjelpemidler og transport.

Kan jeg få tjenesten?

Du må være over 18 år.

Hva forventes av deg?

At du er motivert til å gjøre en daglig innsats for å gjenvinne det du mestret tidligere, slik at du kan klare deg mest mulig selvstendig ut fra dine mål. Du gjennomfører egentrening i tillegg til oppfølgingen du får.

Du må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut.

Hva kan du forvente av oss?

Tjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med forebyggende helsearbeid og ved behandling av sykdom, skade og lyte. Tjenesten kan bidra med blant annet:

  • Undersøkelser
  • funksjonsutredninger / motorisk vurdering
  • utforming og oppfølging av tiltak
  • behandling
  • gruppetrening
  • opplæring og faglig undervisning
  • formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Alle kan henvise til fysioterapi, det trengs ikke henvisning fra lege.

Du kan benytte søknadsskjema her eller ringe oss på tlf 35 56 24 00 alle ukedager kl. 10-14.

Saksbehandling

Alle henvisninger blir behandlet fortløpende. I tilfelle ventelister benyttes fysioterapitjenestens prioriteringsnøkkel.

Dersom du ønsker å klage på ventetid eller tjenesten du mottar, kontakt avdelingsleder for Rehabilitering, Hjelpemidler og Transport.

Pris

Du må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut. Unntak: barn under 16 år og personer som får behandling for godkjent yrkesskade.

Frikort egenandelstak 2 omfatter egenandeler for blant annet fysioterapi.

 

Til toppen