Fysioterapi barn

Innhold

Barneteamet fysio/ergo tilbyr tjenester til barn og unge i alderen 0 – 18 år.

Vi følger opp barn og unge som henvises til oss på bakgrunn av ulike årsaker. Tjenesten inngår i et tverrfaglig samarbeid omkring helsefremmende og forebyggende tiltak på helsestasjonen, i barnehagene og på skolene.

Hvem gir tjenesten?

Familiehelsetjenesten. Barneteamet fysio/ergo består av fysio- og ergoterapeuter som følger opp barn og unge på helsestasjonen, i barnehager, på skolene, og i eget hjem.

Kan jeg få tjenesten?

Alle barn og unge i alderen 0 – 18 år med behov for vurdering av fysioterapeut eller ergoterapeut kan søke om tjenesten.

Hva forventer vi av deg?

Dere beskriver hva barnet/ ungdommen ønsker hjelp til

Dere deltar aktivt i utformingen av mål for barnets / ungdommens utvikling

Dere samarbeider med terapeuten og følger opp avtaler

Hva kan du forvente av oss?

Fysioterapeutene som jobber med barn og unge kan bistå med:

  • undersøkelse, kartlegging og vurdering av motorisk funksjon, og igangsettelse av relevante tiltak
  • hjelp til søknad på, utprøving og tilpasning av bevegelses- og treningshjelpemidler
  • vurdering av behov for ortopediske hjelpemidler
  • behandling individuelt eller i gruppe
  • rådgivning/veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere
  • deltakelse i tverrfaglig samarbeid rundt barn med spesielle behov.
  • Du møter en terapeut som er godt faglig kvalifisert

Vi møter dere med respekt og høflighet

Vi jobber for å få til et godt samarbeid og lytter til barnets og familiens behov

Vi samarbeider med andre faggrupper/instanser ved behov for et helhetlig tilbud

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Hvordan få tjenesten?

For å søke på tjenesten skal Henvisningsskjema fylles ut og sendes til oss.

Henvisningsskjemaet kan fylles ut av alle som har kontakt med barnet: foresatte, helsesykepleier, lege, og ansatte i barnehage, skole eller andre instanser.

Har du spørsmål ang utfylling av skjemaet, så ta kontakt med oss.

Besøksadresse: Rådhusgata 5, 3915 Porsgrunn. Vi har kontor og behandlingsrom i 2 etasje.

Postadresse: Familiehelsetjenester v/ Barneteamet fysio/ergo, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Kontaktperson: Katrine Lyngstad Smørsgård (avdelingsleder)

Tlf: 413 656 55

E-post: katrine.lyngstad.smorsgard@porsgrunn.kommune.no

Saksbehandling

Alle henvisninger saksbehandles ukentlig. Henvisningene prioriteres i forhold til vår prioriteringsnøkkel. Det sendes deretter ut et brev med planlagt oppstartdato for tjenesten og eventuell ventetid, hvis ikke saken påbegynnes med en gang.

Pris

Fysioterapi og ergoterapitjenester for barn 0-18 år er gratis.

 

Til toppen