Ergoterapi barn

Innhold

Barneteamet fysio/ergo tilbyr tjenester til barn og unge i alderen 0 – 18 år.

Vi følger opp barn og unge som henvises til oss på bakgrunn av ulike årsaker. Tjenesten inngår i et tverrfaglig samarbeid omkring helsefremmende og forebyggende tiltak på helsestasjonen, i barnehagene og på skolene.

Hvem gir tjenesten?

Familiehelsetjenesten. Barneteamet fysio/ergo består av fysio- og ergoterapeuter som følger opp barn og unge på helsestasjonen, i barnehager, på skolene, og i eget hjem.

Kan jeg få tjenesten?

Alle barn og unge i alderen 0 – 18 år med behov for vurdering av fysioterapeut eller ergoterapeut kan søke om tjenesten.

Hva forventes av deg?

Dere beskriver hva barnet/ ungdommen ønsker hjelp til

Dere deltar aktivt i utformingen av mål for barnets / ungdommens utvikling

Dere samarbeider med terapeuten og følger opp avtaler

Hva kan du forvente av oss?

Ergoterapeutene som jobber med barn og unge kan bistå med:

  • utredning og kartlegging av barn med funksjonsforstyrrelser i kroppens sanse- og bevegelsesapparat
  • funksjonstrening av barn og unge, for eksempel håndmotorikk
  • veiledning av foresatte og personell i forhold til dagliglivets aktiviteter og gjøremål
  • tilrettelegging i aktivitet og lek, herunder utprøving, formidling og tilpasning av hjelpemidler
  • rådgivning i forhold til utforming av inne- og utearealer i hjem, barnehager, skoler og institusjoner
  • rådgivning/veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere
  • deltakelse i tverrfaglig samarbeid rundt barn med spesielle behov

Du møter en terapeut som er godt faglig kvalifisert

Vi møter dere med respekt og høflighet

Vi jobber for å få til et godt samarbeid og lytter til barnets og familiens behov

Vi samarbeider med andre faggrupper/instanser ved behov for et helhetlig tilbud

Vi dokumenterer det arbeidet som utføres i godkjent dokumentasjonssystem

Hvordan henvende deg om tjenesten?

For å søke på tjenesten skal Henvisningsskjema fylles ut og sendes til oss.

Henvisningsskjemaet kan fylles ut av alle som har kontakt med barnet: foresatte, helsesykepleier, lege, og ansatte i barnehage, skole eller andre instanser.

Har du spørsmål ang utfylling av skjemaet, så ta kontakt med oss.

Besøksadresse: Rådhusgata 5, 3915 Porsgrunn. Vi har kontor og behandlingsrom i 2 etasje.

Postadresse: Familiehelsetjenester v/ Barneteamet fysio/ergo, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Kontaktperson: Katrine Lyngstad Smørsgård (avdelingsleder)

Tlf: 413 656 55

E-post: katrine.lyngstad.smorsgard@porsgrunn.kommune.no

 

Saksbehandling

Alle henvisninger saksbehandles ukentlig. Henvisningene prioriteres i forhold til vår prioriteringsnøkkel. Det sendes deretter ut et brev med planlagt oppstartdato for tjenesten og eventuell ventetid, hvis ikke saken påbegynnes med en gang.

Pris

Fysioterapi- og ergoterapitjenester for barn og unge i alderen 0-18 år er gratis.

 

Til toppen