Nasjonale pasientforløp

Innhold

Nasjonale pasientforløp (tidligere pakkeforløp) skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker.

Nasjonale pasientforløp skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Porsgrunn Kommune fungerer som forløpskoordinatorer i følgende nasjonale pasientforløp:

  • Nasjonale pasientforløp for utredning og behandling av psykisk helsevern, barn og unge (Tjenestekontoret)
  • Nasjonale pasientforløp for utredning og behandling av psykisk helsevern, voksne. (Tjenestekontoret)
  • Nasjonale pasientforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (Rusteam)
  • Nasjonale pasientforløp gravide og rusmidler (Familiehelsetjenesten) 

Kontakt

  • Familiehelsetjenesten tlf: 35 54 73 45 
Til toppen