Mistanke om demens?

Innhold

Da må du først kontakte din fastlege siden han kan starte opp nødvendig utreding. Dersom du har vært til utredning på sykehuset kan du gi de tillatelse til å kontakte Tjenestekontoret i kommunen direkte. Du kan også kontakte Tjenestekontoret [link til org tj.k] i Porsgrunn på 35 54 73 30

Ingen forblir uberørte av demens, og mange spørsmål vil dukke opp og det kan være vanskelig å få oversikt. Du behøver ikke mestre alt selv, det finnes tilbud og støttende tjenester. Når livssituasjonen endres kan det være vanskelig å vite hva man skal spørre om og hvor man starte for å ta tak i situasjonen. Det er naturlig å ha mange tanker, følelser og bekymringer knyttet til det å være demensrammet, eller å være pårørende til noen som er det. I ulike faser av sykdom og behandling kan det være godt å dele dette med noen som er utenforstående. 

Demenssykepleier kan være en slik støttespiller, en som bidrar til å skaffe mer oversikt for deg som pasient eller pårørende. Du behøver ikke ha et klart spørsmål, eller problem for å ta kontakt, det å oppleve at livssituasjonen er endret og uoversiktlig kan være utgangspunktet.

Hvem gir tilbudet?

Demenssykepleier i Porsgrunn er en sykepleier med bred erfaring med arbeid i kommunehelsetjenesten, og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og eksterne aktører. Demenssykepleier er tilknyttet hjemmetjenesten.

Du kan ta kontakt selv med Tjenestekontoret, eller be legen din, sykehuset eller andre formidle kontakt.

Telefon til Tjenestekontoret (link til siden tjenestekontoret under organisasjon): 35 54 73 30
E-post: tjenestekontoret@porsgrunn.kommune.no

Kan jeg få tjenesten?

Personer med demens og deres pårørende i Porsgrunn kommune kan ta kontakt for en samtale for råd og veiledning.

Hva kan du forvente av oss?

Demenssykepleier og de du møter i kommunen, har taushetsplikt. Ingen vil få utgitt opplysninger om deg, som pasient/pårørende, uten at du har samtykket til det. Oppfølgingen er individuell, og tar utgangspunkt i din situasjon og ditt behov. Demenssykepleier vil være en kontaktperson i kommunen, og kan bidra til å være et bindeledd mellom sykehus og kommune.

Til toppen