Fastlege

Innhold

En fastlege er en lege som har inngått avtale med kommunen om å tilby allmenne legetjenester.

Alle som er registrert bosatt i en kommune i folkeregisteret, har rett til å ha en fastlege. Asylsøkere har også rett til fastlege.

Fastlegen skal sikre at innbyggerne har en lege å forholde seg til, og at de får nødvendig legehjelp av god kvalitet til rett tid.

For deg som ikke har fastlege i Porsgrunn

Legevakten har lege tilgjengelig mandag til fredag fra kl. 12-14 for deg som ikke har fastlege i Porsgrunn. Du vil da få tildelt time fra sykepleier.

Nyttige linker:

Lær mer om fastlegen og fastlegeordningen, og om hvilke digitale tjenester fastlegen din tilbyr på helsenorge.no.

Om bytte av fastlege

Til toppen