Fastlege

Innhold

En fastlege er en lege som har inngått avtale med kommunen om å tilby allmenne legetjenester.

Alle som er registrert bosatt i en kommune i folkeregisteret, har rett til å ha en fastlege. Asylsøkere har også rett til fastlege.

Fastlegen skal sikre at innbyggerne har en lege å forholde seg til, og at de får nødvendig legehjelp av god kvalitet til rett tid.

For mer informasjon om fastlegeordningen og bytte av fastlege, se nettsider på Helsenorge eller HELFO

Til toppen