Barnevernsvakt i Grenland

Innhold

Beskrivelse av tjenesten

Kommunelovens § 27

Hvem utfører

Deltakerkommuner: Alle i Telemark, minus Notodden, Tinn og Hjartdal
Vertskommune: Skien
Porsgrunn kommunes andel: 23%

Hva kan du forvente

Krise- og akuttberedskap for barnevernstjenesten.
Det er felles barnevernsvakttjeneste på kveldstid, i helger og høytider.

Målet med kommunens deltakelse i samarbeidet er å sikre kostnadseffektive tjenester knyttet til barnevernsvakt.

Barnevernet i Porsgrunn

Mellom kl. 1600 og 0800 og i helger/høytider kan du ringe direkte på telefon 900 53 304.

Barnevernvakta i Telemark er en interkommunal barnevernvakt.

Barnevernvakta skal avhjelpe akutte situasjoner inntil det ordinære hjelpeapparatet kan overta.

Til toppen