Økonomisk rådgivning

Innhold

Porsgrunn kommune er lovpålagt å tilby råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning.

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 17.

”Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det.”

I tillegg er Porsgrunn kommune lovpålagt å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer.

Gjeldsordningsloven § 1-5.

”Kommunen skal så langt det er mulig bistå en skyldner som forsøker å komme frem til en utenrettslig gjeldsordning eller lignende med sine fordringshavere.”                  

NAV Porsgrunn ivaretar denne tjenesten på vegne Porsgrunn kommune.

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er et tilbud kommunen gir til de av innbyggerne som opplever behov for slik hjelp. Alle kommunens innbyggere kan henvende seg til NAV Porsgrunn og be om bistand til økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.
Søknadsskjema om slik bistand kan fåes ved NAV Porsgrunn

For mer informasjon – se også;

https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/Okonomisk+radgivning+og+gjeldsradgivning

Økonomirådstelefonen i NAV:

https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/800gjeld

Chat med NAV Gjeldsrådgivning:

https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/Relatert+innhold/chat-med-oss-om-%C3%B8konomiske-problemer

Til toppen